2005.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-200531-10-2005

Valdkonnad

2005. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Timur Guzairov – filosoofiateaduskonna 3.a. doktorant (10 000 krooni), kes kasutab stipendiumi oma teadustöö materjalide kogumiseks Moskva ja Peterburi arhiivides;
  • Mihhail Juhkam – matemaatika-informaatikateaduskonna 1.a. doktorant (5000 krooni), kes kasutab stipendiumi sõiduks Soome Vabariiki Tamperesse, et osaleda kursusel “Martingaalid”;
  • Roosmarii Kurvits – sotsiaalteaduskonna 2.a. doktorant(5000 krooni), kes kasutab stipendiumi trükikunsti näituste külastamiseks Saksamaal Mainzis ja Aachenis;
  • Riina Vibo – arstiteaduskonna 4.a. doktorant (10 000 krooni), kes kasutab stipendiumi osalemiseks 15. Insuldikongressil Brüsselis.

Hermanni reisistipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli magistrante ja doktorante nende õppereisidel. Stipendiumi saajad ja suuruse määrab määrab TÜ valitsuse poolt kinnitatud kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuulub ka Hermann Reiside esindaja. Välja antakse stipendiume kokku 30 000 krooni ulatuses.

Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitus ning väljavõte ÕIS-st esitatakse TÜ Sihtasutuse juhatusele 31.oktoobriks 2005.a.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ja reisi eesmärk.

Elektroonse taotluse vormi leiad sihtasutuse kodulehelt rubriigist “Taotle stipendiumi”

Enamiku vajalikust informatsioonist saad sisestada elektroonsesse taotlusvormi.