2004.a. Lydia ja Felix Krabi stipendium

Periood

01-10-200401-11-2004

2004. aastal pälvisid Lydia ja Felix Krabi stipendiumi:

  • Tuul Sarv 10 000 krooni
  • Paula-Ann Kivistik 10 000 krooni
  • Edgar Sepp 10 000 krooni

Lydia ja Felix Krabi stipendium on asutatud Felix Krabi poolt sihiga aidata ja tiivustada loodusteaduse-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis (bioloogia, ökoloogia, maateadus ja geoloogia). Stipendiumi saajad ja suuruse määrab kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad TÜ rektor või tema poolt volitatud esindaja, ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna esindaja ning Sihtasutuse esindaja. Välja antakse 3 stipendiumi suurusega 10 000 krooni.

Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialalisest ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitus ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil. Taotlusele lisatakse selgitus üliõpilase majanduslikust olukorrast ning ülevaade tulevastest õpingutest või kavandatud uurimistööst.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Taotluse saad konkursi kehtivusajal sisestada siit