Voldemar Siimoni Mälestusfond

Statuut

 1. Voldemar Siimoni Mälestusfondi algkapital moodustub Voldemar Siimoni poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele pärandatud 100 000 CAD suurusest summast, millest sihtasutus arvestab ühekordselt omakulude katteks 9%.
 1. Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia eriala või eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.
 1. Mälestusfondi stipendiumikapitali haldab Tartu Ülikooli sihtasutus.
 1. Stipendiume hakatakse välja maksma stipendiumikapitali põhiosa ja investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt fondi jäägi ammendumiseni.
 1. Igal aastal makstakse välja kuni viis 1500 euro suurust stipendiumi.
 1. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli humanitaarteaduste üliõpilane, kelle kitsam eriala on etnoloogia (magistritaseme üliõpilaste puhul ka etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased) või eesti keel ja läänemeresoome keeled.Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.
 1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse poolt välja ülikooli teabekanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.
 1. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. mai. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiaadi kohustused Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ja sihtasutuse ees.
 1. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu.
 1. Stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt.
 1. Laekunud taotlusi hindab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad kaks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajat (eesti ja üldkeeleteaduste instituudi esindaja ning etnoloogia osakonna esindaja) ja sihtasutuse esindaja. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajad kinnitab valdkonna dekaan.
 1. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab ettepaneku stipendiaatide kohta Tartu Ülikooli sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.
 1. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Sobivate kandidaatide olemasolul arvestatakse Saaremaalt pärit olemist.
 1. Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu määrab:
  – stipendiumite suuruse ja arvu üks kuu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist, lähtuvalt      investeeringutest saadud kasumi suurusest;
  – stipendiumite saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekutele.
 1. Hiljemalt üks aasta pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.
 2. Ühe stipendiumi alampiir on 1500 eurot. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, võib stipendiumite arvu muuta.
 3. Tartu Ülikooli sihtasutus informeerib avalikkust Voldemar Siimoni stipendiumist Tartu Ülikoolis ja nimetatavatest stipendiaatidest. Esmajärjekorras edastatakse informatsioon stipendiumikonkursi tulemuste kohta stipendiumikonkursil osalenutele.Muudetud septembris 2014

Stipendiumi saajad:

2010.a.

 • Jaanika Jaanits 10 000 krooni
 • Marie Saarkoppel 10 000 krooni

2016.a.

 • Andra Rumm (1500 eurot), TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 1. aasta doktorant;
 • Tõnn Adermann (1500 eurot), TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2. aasta magistrant;
 • Riina Reinsalu (1500 eurot), TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2. aasta doktorant;
 • Enel Põld (1500 eurot), TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 3. aasta üliõpilane.