Ruth Käbini stipendiumi fond

Ruth Käbini nimeline stipendium

Stipendiumi on saanud:

2001.a. Veronika Reinhard (5 080 krooni);

2002.a. Arstiteaduse Üliõpilaste Selts (5 000 krooni)

2005.a.

  • Martin Sergejev (10 000 krooni)
  • Arstiteaduse Üliõpilaste Selts (10 000 krooni)

2006.a.

  • Ülle Helena Meren (10 000 krooni)
  • Silva Roose (10 000 krooni)

2007.a.

  • Mihkel Sonn (10 000 krooni)
  • Arstiteaduse Üliõpilaste Selts (10 000 krooni)

2008.a.

  • Katrin Ida (10 000 krooni)
  • Mari Kanger (10 000 krooni)

2009.a.

  • Mall Eltermaa (10 000 krooni)

2011.a.

  • Eno-Martin Lotman (10 000 krooni)

Statuut

Stipendiumi mõiste

1. Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

2. Stipendium moodustub pr. Ruth Käbini poolt Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnale annetatud rahast (718 300 Eesti krooni) kogutud intressidest.

3. Stipendiumifondi hoidjaks on Tartu Ülikooli sihtasutus.

4. Stipendiumi makstakse ühekordse materiaalse toetusena kuni 3-le üliõpilasele üheks aastaks õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks; üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega; Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Stipendiumi väljakuulutamise kord

1. Stipendium kuulutatakse välja 1. märtsil.  TÜ sihtasutusel on õigus jätta mõnel aastal stipendium välja kuulutamata, mispuhul aasta intressid lisatakse põhikapitalile.

2. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill.

3. Stipendium kinnitatakse TÜ sihtasutuse nõukogu poolt.

Stipendiumi taotlemise kord

1. Taotluse võivad esitada kõik meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö toetuseks või vahetusprogrammi läbiviimiseks ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses osalemise toetuseks. Stipendiumi võib taotleda korduvalt.

2. Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel.

Stipendiumi määramine

1. Stipendiumi määramiseks moodustab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan 3-liikmelise komisjoni, mis tähtajaks laekunud taotluste põhjal esitab nimed kinnitamiseks TÜ sihtasutuse nõukogule.

2. Stipendiumi ja muu toetuse suurus sõltub põhikapitalist laekunud intressidest ning selle määrab igal aastal TÜ sihtasutuse nõukogu.

3. TÜ sihtasutuse nõukogul on õigus määrata igal aastal taotletavad vahendid ja stipendiumi suurus.

Kinnitatud arstiteaduskonna nõukogus 17.01.2001.a.