Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium

RIIGI KINNISVARA AS (edaspidi RKAS) INSENERI- JA MAGISTRIÕPPE STIPENDIUMI STATUUT

1. Stipendium (edaspidi stipendium) on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

2. RKAS stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli inseneri- ja magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:

a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu oma ideega, mis ei ole loetelus kuid on seotud RKASi tegevustega.

3. Stipendiumi suurus on 1818 eurot ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) esitatud pangaarvele.

4. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras.

5. Stipendiumi konkursi kuulutab TÜ sihtasutus välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluse esitamise tähtaeg 2016. aasta kevadsemestril on 20. aprill.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

– elektrooniline taotlus TÜ sihtasutuse kodulehe kaudu www.sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovituse ja stipendiumi kasutamise eelarve);
– õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
– teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

7. Stipendiumi saajale võimaldatakse konsulteerida inseneri- või magistritöö teema valikul RKAS erinevate valdkondade tippspetsialistidega.

8. Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuulub vähemalt kaks RKASi esindajat. Stipendiumiotsus selgub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

9. Stipendium antakse üle TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiumite üleandmise tseremoonial detsembris.

10. RKASi stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus ülikool lõpetada.

RIIGI KINNISVARA AS (edaspidi RKAS) DOKTORIÕPPE STIPENDIUMI STATUUT

1. Stipendium (edaspidi stipendium) on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

2. RKAS stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktorandid, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:

a. teadustöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu oma ideega, mis ei ole loetelus kuid on seotud RKASi tegevustega.

3. Stipendiumi suurus on 2727 eurot ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi poolt Tartu Ülikooli sihtasutusele (edaspidi TÜ sihtasutus) esitatud pangaarvele

4. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras.

5. Stipendiumi konkursi kuulutab TÜ sihtasutus välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluse esitamise tähtaeg 2015. aasta sügissemestril on 1. november.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

-elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu www.sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovituse ja stipendiumi kasutamise eelarve);
– juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
– teadustöö kirjeldus (pdf failina).

7. Stipendiumi saajale võimaldatakse konsulteerida doktoritöö teema valikul RKAS erinevate valdkondade tippspetsialistidega.

8. Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuulub vähemalt kaks RKASi esindajat. Stipendiumiotsus selgub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

9. Stipendium antakse üle TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiumite üleandmise tseremoonial detsembris.

10. RKASi stipendiumi saanud üliõpilasel on kohustus ülikool lõpetada.

oktoobris 2015

Stipendiumi senised saajad:

2014. aasta sügissemestril – Johanna Holvandus, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta doktorant

2828_Riigi_Kinnisvara_vektorlogo

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on 2001. aastal riigi kinnisvara senisest tõhusamaks haldamiseks loodud Eesti Vabariigile kuuluv 176,6 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.

Loe Riigi Kinnisvara AS-i kohta lähemalt: www.rkas.ee