Puhk-Mörneri stipendiumi fond

Puhk-Mörneri stipendiumifond on asutatud Aare Ruth (Puhk) Mörneri ja tema abikaasa Magnus Mörneri poolt 1997. aastal oma isa suurärimees Voldemar Puhki mälestuseks eesmärgiga maksta stipendiume õigusteaduse ja ajaloo eriala magistrandidele ja doktorandidele eeskätt õigusajaloo-alase uurimistegevuse eest. Stipendiumid antakse välja igal aastal sügissemestri alguses.

Stipendiumi senised saajad:

 • 1998. a. (20 000 krooni) Piibe Jõgi (õigusteaduskonna doktorant) ja Aigi Rahi (filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna doktorant)
 • 1999.a. (20 000 krooni) Andres Andresen (filosoofiateaduskonna ajaloo osakonnast) ja Gaabriel Tavits (õigusteaduskonnast)
 • 2000.a. (20 000 krooni) Toomas Anepaio (õigusteaduskond)
 • 2001.a. (20 000 krooni) Hesi Siimets (õigusteaduskonna õiguse ajaloo doktorant)
 • 2002.a. (20 000 krooni) Kadi Grichin (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala magistrant) ja Kersti Lust (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala doktorant)
 • 2005.a. (10 000 krooni) Marten Seppel (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala doktorant)
 • 2006.a. (15 000 krooni) Oliver Pagel – filosoofiateaduskonna ajaloo eriala magistrant
 • 2007.a. (a 15 000 krooni) Janet Laidla – filosoofiateaduskonna ajaloo eriala doktorant ja Piia Karu õigusteaduskonna doktorant
 • 2009.a. (a 15 000 krooni) Martin Mäesalu, TÜ õigusteaduskonna 2.a. magistrant ja Märt Trasberg, TÜ filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna 1.a. magistrant
 • 2015.a. (a 1000 eurot) TÜ filosoofiateaduskonna doktorandid Ken Ird ja Mari-Leen Tammela
 • 2016.a. (1000 eurot) Kerli Kraus, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2. aasta magistrant

Eluloolisi andmeid:

Voldemar Puhk (surn. 1937) lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1922. aastal. Ta oli üks Jaak Puhki viiest pojast, Eesti ühe rikkaima perekonna liige, ärimees ja diplomaat. Tema majanduslikul ja diplomaatilisel tegevusel oli suur tähtsus 1918. aastal Eesti Vabariigi rajamisel.

Statuut

 1. Puhk-Mörneri stipendiumi algkapital moodustub Aare Ruth (Puhk) Mörneri ja Magnus Mörneri poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud varadest (2 000 000 EVP krooni).
 2. Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.
 3. Stipendiume hakatakse välja maksma stipendiumikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt.
 4. Stipendium määratakse üks kord aastas ühele ajaloo ja/või ühele õigusteaduse, iseäranis õigusajaloo õppurile. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli magistrant või doktorant ning Eesti Vabariigi kodanik.
 5. Stipendiumikonkurss kuulutatakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse poolt välja ajalehes “Universitas Tartuensis” üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. mai.
 6. Elektrooniline stipendiumitaotlus esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele tuleb ka lisada ülevaade kavandatavast või käimasolevast uurimistööst kuni 2lk (võib kirjeldada ka taotluse vastavas punktis).
 7. Laekunud taotlusi hindab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad:
  – kaks ajaloo ja arheoloogia instituudi esindajat;
  – kaks õigusteaduskonna esindajat.
 8. Ekspertkomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab soovitused kinnitamiseks Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogule.
 9. Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu määrab:
  a) stipendiumite suuruse lähtuvalt investeeringutest saadud kasumi suurusest;
  b) stipendiumite saajad vastavalt ekspertkomisjoni ja asutaja ettepanekutele.
 10. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.
 11. Stipendiumid antakse üle juunikuus toimuval TÜ sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
 12. Hiljemalt üks aasta pärast stipendiumi kätteandmist, esitab stipendiumi saaja Sihtasutuse juhatusele stipendiumi kasutamise kohta aruande.
 13. Lisaks määratakse regulaarselt, kui seda võimaldab investeerimisest saadud kasumi maht, “Puhk-Mörneri auhind” eespool nimetatud teadusaladel teenekale uurijale tema teadusliku töö eest.
 14. Auhinna suuruse alampiir on 50 000.- krooni. Auhinda ei pea määrama igal aastal.
 15. Auhinna saaja määratakse analoogiliselt stipendiumi saajale.