Perekond von Tschishevsky mälestusfond

Statuut

 1. Perekond von Tschishevsky mälestusfondi (edaspidi „Fond“) algkapital moodustub Dr. Nadia Walter-Tschishevsky (edaspidi „Annetaja“) poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud järgmistest varadest: rahalised vahendid summas 55 350 CAD (viiskümmend viis tuhat kolm sada viiskümmend Kanada dollarit). Fondi saavad täiendavaid sissemakseid teha kõik organisatsioonid, era- ja juriidilised isikud.
 1. Fondi eesmärk laiemas mõttes on paigutada toetusena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades Annetaja poolt käesolevas statuudis fikseeritud soove ning lähtudes Tartu Ülikooli Sihtasutuse põhikirjalistest ning muudest tegevuseesmärkidest. Fondi eesmärk kitsamas tähenduses on õppetöö edendamine ning üliõpilaste toetamine Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźis. Annetaja soovil on käesolev stipendium mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.
 1. Fondi põhikapitali haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus.
 1. Fondi moodustamisel arvestab Sihtasutus omakulude katteks 8% annetusest.
 1. Stipendiume makstaks välja fondi põhikapitali ja investeerimisest saadud kasumi arvelt kuni fondi jäägi ammendumiseni.
 1. Igal aastal makstakse välja kuni viis 1000 euro suurust stipendiumi.
 1. Ühe stipendiumi alampiir on 1000 eurot. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, võib stipendiumite arvu muuta.
 1. Igal aastal antakse välja üks stipendium, mille suuruse määrab Sihtasutuse nõukogu juhatuse ettepanekul kuu aega enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist.
 1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja igal aastal kevadsemestri jooksul Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi ja Sihtasutuse infokanalites, selle tulemused kinnitatakse Sihtasutuse nõukogu poolt ning stipendium antakse üle juunikuus toimuval kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
 1. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi kõikide erialade eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.
 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab andmeid taotleja kohta: curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst ning õppejõu soovituse.
 1. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab 3-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad hääleõiguslikena järgmised isikud: Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi direktor või tema volitatud esindaja (komisjoni esimees) ja kaks Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi esindajat. 
 1. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab stipendiumi kandidaadi Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.
 1. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.
 1. Hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat Sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta vastavalt Stipendiaadiga sõlmitavale stipendiumi kasutamise lepingule.
 1. Sihtasutusel on õigus informeerida avalikkust Annetaja isiku, eluloo ja tegevusega seonduvast, samuti fondi tegevusest ning fondi tegevuse käigus premeeritud stipendiaatide õppe- ning teadustegevusest.

Tartu-Toronto, november 2014

Stipendiumi laureaadid

2016. aasta (a’ 1000 eurot)

 • Kalvi Almosen, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta magistrant;
 • Eve Jaanson, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane;
 • Kristi Lepik, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta magistrant;
 • Maarja Sarap, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta üliõpilane;
 • Liis Seeme, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane.

2010. aastal (10 000 krooni)

 • Kaisa Ilves, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane

2007. aastal (10 000 krooni)

 • Maris Renno, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane

Fondist

Mälestusfondi loomisega soovib dr. Nadia Walter-Tschishevsky (sündinud Henschel) jäädvustada oma abikaasa Walter Sigismund von Tschishevsky, sündinud Toris 1922.a., tema õe Wanda-Helene von Tschishevsky, sündinud Toris 1911.a., ja nende vanemate Raimund ja Adele von Tschishesky mälestust. Tschishevsky´d olid põlised pärnakad. Isa Raimund, sündis Pärnus 25.02.1883, ema Adele Julia Laurits, sündis Tõstamaal 29.4.1889, mõlemad surid Torontos.           Tsichshevsky’d elasid Pärnus oma korterimajas Suvituse tänaval ja oma avaras Tori majas, kus asus ka Tori apteek. Raimund oli Toris ja selle ümbruskonnas tuntud apteeker. Pärast Moskva ülikooli lõpetamist ja enne Eestisse naasmist töötas Raimund apteekrina Moskvas ja mujal Venemaal, ,jõudes välja kuni Vladivostokini. Oma hea töö eest pälvis Raimund Vene keisrilt aadlitiitli.

Adele oli agar seltskonnategelane nii Toris kui Pärnus. Ta võttis osa Kaitseliidu tegevusest ja oli oma rajooni propagandapealik. Teenete eest autasustati teda Kaitseliidu Valgeristi aumärgiga, mis on siiani säilinud.

Walter Sigismund von Tschishevsky lahkus Eestist Saksamaale 1941.a., aasta enne kooli lõpetamist. Niipea, kui sakslased venelased Eestist taganema lõid, pöördus Walter tagasi Pärnu ja lõpetas Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi. Sõjakeerises põgenes jälle Saksamaale, kus ta määrati mereväkke ja saadeti Norrasse laatsaretti sanitariks, samal ajal pidi ta ka laatsareti apteegis töötama. Sanitarid saadeti Atlandi ookeanile pommitatud laevadelt vigastatuid päästma ja surnuid kokku koguma. Pärast seda aitas Walter operatsioonisaalis jalgu amputeerida ja hoolitses haavatute eest laatsaretis. Peale kapitulatsiooni möödus hulka aega, kui Walter saadeti Saksamaale Heilbronni vangilaagrisse, kus inimesed „majutati“ lageda taeva alla põllule, mis oli ümbritsetud okastraataiaga. Vangilaagrist vabanenuna leidis ta juhuslikult oma vanemad ja õe Eutini dp-laagrist (dp – displaced person, ümberasuja). Dp-laagrist siirdus to Hamburgi Balti Ülikooli, kus elas UNRA üliõpilaskodus. Edasi siirdus ta Kölni Ülikooli hambaarstiks õppima.

Kölni Ülikooli arstiteaduskonnas tutvus Walter tulevase abikaasa Nadia’ga, kes on pärit Tallinnast. Nadia ema, Nadeźda Henschel (sündinud Gorbatśev), töötas Tallinna I Tütarlaste Gümnaasiumis ja Lenderi Gümnaasiumis õpetajana ja isa Paul Henschel oli hambatehnik (lõpetanud Königsbergi Ülikooli 1940.a. hambaarstina).

Pärast Kölni Ülikooli lõpetamist ja rohkem kui aasta seal hambaarstidena töötamist siirdusid Walter ja Nadia 1949.a. Kanadasse, kus algas uus elu. Tuli teha igasugust tööd, et jalad alla saada. Kolm aastat tuli käia Toronto Ülikoolis, et Kanadas hambaarstina töötamiseks õigus saada. Walter ja Nadia töötasid hambaarstidena Torontos 50 aastat. Dr. Nadia Walter sai 2006. aastal tehtud töö eest tunnustuseks kaks kuldmärki, Toronto Ülikoolilt ja Hambaarstide Akadeemialt.