Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilasele

EESTI KÕRGEMA MUUSIKAHARIDUSE EDENDAMISE FOND

LISA 1

MAIMETSA PEREKONNA STIPENDIUM EMTA ÜLIÕPILASELE

STATUUT

1. Eesti Muusika- ja teatriakadeemia (edaspidi EMTA) üliõpilasele mõeldud stipendium on loodud perekond Maimetsa poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) annetatud summaga.

2. Stipendiumi eesmärgiks on toetada ühel aastal EMTA muusikateaduse eriala ühe eduka üliõpilase ja teisel aastal ühe heliloomingu eriala eduka üliõpilase õpinguid.

3. Stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni.

4. Stipendiumikonkursi kuulutab Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös EMTA-ga välja iga aasta kevadsemestril vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega

5. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. mai.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb nimetatud tähtajaks sihtasutusele esitada CV koos põhjendusega stipendiumi taotlemiseks (mitte üle ühe lehekülje), juhendava õppejõu soovitus, teadusliku- või õppetöö teemad, publikatsioonid, võistlustööd, ettekanded.

7. Sihtasutuse juhatus kutsub kokku kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni, mille koosseisu määrab EMTA rektor.

8. Komisjon valib taotlejate hulgast välja stipendiumi saaja.

9. Käesolevas lisas 1 kirjeldamata juhtudel lähtutakse Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fondi statuudist.

Stipendiumi saajad:

2010.a. Maarja Kindel 20 000 krooni

2011.a. Maria Kõrvits 1 280 eurot

2012.a. EMTA 1. aasta doktorant Aare Tool

2013.a. EMTA kompositsiooni eriala 2. aasta üliõpilane Einike Leppik

2014.a. EMTA 4. aasta doktorant Geiu Rämmer

2015.a. EMTA kompositsiooni eriala 2. aasta üliõpilane Marianna Liik

2016.a. EMTA muusikateaduse eriala 1. aasta magistrant Signe Toomla