Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

STATUUT

1. Olev ja Talvi Maimetsa Stipendium (edaspidi stipendium) on loodud Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) iga-aastaselt annetatava summaga, mille arvelt makstakse igal aastal välja kaks stipendiumi.

2. Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

3. Stipendiumidele saavad kandideerida:

 • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid;
 • Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga.

4. Igal aastal kuulutatakse välja kaks 20 000 krooni suurust stipendiumi, üks kumbagi eriala tarvis.

5. Sihtasutus kasutab omakulude katteks 10% stipendiumideks ülekantavast summast.

6. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialaline edukus (arst-residentidel), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

7. Stipendiumikonkursi kuulutab Sihtasutus välja “Universitas Tartuensises” ja sihtasutuse koduleheküljel üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. juuni.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Sihtasutusele eelmises punktis toodud tähtpäevaks järgmised dokumendid:

 • Välismaal staźeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberkandjal);
 • Elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel.

9. Stipendiumitaotlused vaatab läbi stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad:

 • TÜ meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste õppetooli esindaja;
 • TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna rakubioloogia õppetooli esindaja;
 • Sihtasutuse esindaja.

Komisjon hindab laekunud taotlusi, valib stipendiumi saajad ja esitab need kinnitamiseks sihtasutuse usalduskogule.

10. Sihtasutus maksab stipendiumid välja sügissemestri alguses.

11. Tartu Ülikooli Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest “Universitas Tartuensises” ja oma kodulehel.

Stipendiumi saajad:

2009.a.

 • Elo Madissoon (bioloogia) 20 000 krooni
 • Kaidi Telling (arst) 20 000 krooni

2010.a.

 • Helin Räägel (bioloogia) 20 000 krooni

2011.a.

 • Pilleriin Soodla (arst) 1 280 eurot
 • Signe Värv (bioloogia) 1 280 eurot
 • Pavel Kudrin (bioloogia) 1 280 eurot

2012.a.

 • Marko Lõoke, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4. aasta doktorant

2013.a.

 • Pavel Kudrin, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant
 • Indrek Teino, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant
 • Jekaterina Nešpanova, arstiteaduskonna 1. aasta resident

2014.a.

 • Karl Pintsaar, TÜ arstiteaduskonna arst-resident
 • Marianna Tampere, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta magistrant
 • Karl Mumm, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant

2015.a.

 • Janely Pae, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond
 • Kristiina Jalakas, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond
 • Ilja Gaidutšik, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond

2016.a.

 • Marianna Tampere, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrant
 • Andrio Lahesaare, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 4. aasta doktorant
 • Indrek Teino, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 4. aasta doktorant