Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

STATUUT

1. Ole Golubjatnikovi Mälestusstipendium (edaspidi Stipendium) on loodud Eesti Ameerika Fondi (edaspidi Asutaja) kaudu Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi Sihtasutus) annetatud summaga, mille arvelt makstakse välja iga-aastaseid stipendiume.

2. Stipendiumi(de) eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis .

3. Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

 • Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad õpinguid magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekaval;
 • Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava esimese aasta magistrandid ja teise aasta magistrandid, kes jätkavad õpinguid doktorantuuris või lähevad erialasele praktikale meditsiinitehnoloogiaga seotud ettevõttesse.

4. Aastas kuulutatakse välja kuni 2 stipendiumi à 1300 eurot. Aasta stipendiumi summa kannab Fond Sihtasutuse arvele olenevalt Fondi majanduslikust olukorrast.

5. Sihtasutus kasutab omakulude katteks 10% stipendiumideks ülekantavast summast.

6. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus, erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

7. Stipendiumi võib samale inimesele määrata ka mitmel järjestikusel aastal.

8. Stipendiumikonkursi kuulutab Sihtasutus välja “Universitas Tartuensises” ja sihtasutuse koduleheküljel üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. juuni.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Sihtasutusele eelmises punktis toodud tähtpäevaks järgmised dokumendid:

♦ elektrooniline stipendiumi taotlus Sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab

 • isikuandmeid
 • ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest ning motivatsioonist edasiõppimiseks
 • põhjendust stipendiumi taotlemiseks
 • ülevaadet erialasest tegevusest
 • juhendaja soovitust
 • stipendiumi kasutamise kava ja taotleja tulevikuplaani

10. Stipendiumitaotlused vaatab läbi stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad:

 • TÜ Füüsika Instituudi direktor;
 • TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika programmijuht;
 • TÜ Füüsika Instituudi biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika teadus- ja koolituskeskuse juhataja.

11. Komisjon hindab laekunud taotlusi ja valib 3 parimat taotlust saatmiseks Eesti Ameerika Fondile otsuse tegemiseks.

12. Eesti Ameerika Fond teatab oma otsusest Sihtasutusele ja kannab vajaliku stipendiumiraha koos Sihtasutuse halduskuludega üle Sihtasutuse arvelduskontole.

13. Sihtasutus kontrollib stipendiumi saajate tegelikku jätkamist magistrantuuris TÜ õppeinfosüsteemi (ÕIS-I) andmete järgi ja maksab stipendiumid välja sügissemestri alguses.

14. Tartu Ülikooli Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest “Universitas Tartuensises” ja oma kodulehel.

Tartu/USA veebruar 2010.a.

Stipendiumi senised saajad:

2010. aasta kevadsemestril

 • Katrin Tuude (20 000 krooni)
 • Joosep Kepler (20 000 krooni)
 • Varmo Ernits (20 000 krooni)

2011. aasta kevadsemestril

 • Katrin Tuude (1280 eurot)

2012. aasta kevadsemestril

 • Dmitri Šutov (1280 eurot)

2013. aasta sügissemestril

 • Juhan Saaring (1280 eurot)
 • Joosep Michelis (1280 eurot)

2014. aasta kevadsemestril

 • Juhan Saaring (1300 eurot)
 • Talvi Pihl (1300 eurot)

2014. aasta sügissemestril

 • Sigrid Kuuse (1300 eurot)
 • Siiri Mägi (1300 eurot)

2015. aasta kevadsemestril

 • Laura Orgo (1300 eurot)

2015. aasta sügissemestril

 • Ardo Allik (1300 eurot)

2016. aasta kevadsemestril

 • Vegard Kruusla (1300 eurot), TÜ ja TTÜ Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika ühisõppekava 2. aasta magistrant

2016. aasta sügissemestril

 • Silver Savi (1500 eurot), TÜ ja TTÜ Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika ühisõppekava 2. aasta magistrant