Nadia Walteri stipendiumi Fond

Statuut

 1. Dr. Nadia Walteri Fondi (edaspidi „Fond“) algkapital moodustub Dr. Nadia Walter-Tschishevsky (edaspidi „Annetaja“) poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud järgmistest varadest: rahalised vahendid summas 70 000 CAD (seitsekümmend  tuhat  Kanada dollarit). Fondi saavad täiendavaid sissemakseid teha kõik organisatsioonid, era- ja juriidilised isikud.
 1. Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Annetaja soovil on käesolev stipendium mõeldud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorantidele ja noorteadlastele (kuni 41- aastased), kelle uurimisvaldkonnaks on neuroloogilised haigused.
 2. Fondi põhikapitali haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus.
 3. Fondi haldamisel arvestab Sihtasutus omakulude katteks 8% igast annetusest.
 1. Stipendiume makstakse välja Fondi põhikapitali ja investeerimisest saadud kasumi arvelt kuni Fondi jäägi ammendumiseni.
 1. Igal aastal makstakse välja kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi.
 1. Stipendiumi suuruse määrab Sihtasutuse nõukogu juhatuse ettepanekul kuu aega enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist.
 1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja kevadsemestril ülikooli teabekanalites ja arstiteaduskonna infokanalites, konkursi tulemused kinnitatakse Sihtasutuse nõukogu poolt ning stipendium antakse üle TÜ sihtasutuse kevademestri stipendiumite üleandmise tseremoonial juunikuus.
 1. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.
 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutuse juhatusele: elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab andmeid taotleja kohta: curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst ning õppejõu soovituse jne.
 1. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab 3-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad :
 2. TÜ meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan;
 3. TÜ meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan;
 4. TÜ närvikliiniku juhataja.
 1. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab stipendiumi kandidaadi Tartu Ülikooli Sihtasutuse Usalduskogule kinnitamiseks.
 1. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust.
 1. Hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat Sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta vastavalt Stipendiaadiga sõlmitavale stipendiumi kasutamise lepingule
 1. Sihtasutusel on õigus informeerida avalikkust Annetaja isiku, eluloo ja tegevusega seonduvast, samuti fondi tegevusest ning fondi tegevuse käigus premeeritud stipendiaatide õppe- ning teadustegevusest.

Tartu-Toronto, oktoober 2014

Stipendiumi saajad:

2011.a.
Katrin Sonn
1 500 eurot

2016.a. (a’ 2000 eurot)

Kati Toom, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 1. aasta doktorant
Merle Mandel, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant
Rando Porosk, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant.

Dr Nadia Walteri elulugu

Dr. Nadia Walteri vanavanaisa rändas Peterburi kaudu Valka. Isa, Paul Henschel, sündis Irkutskis. Vene revolutsiooni ajal sõdis ta Siberis kindral Koltśaki armees punaste vastu. Punaste võimule tulles, õnnestus tal põgeneda. Hiljem oli ta Tomski Tehnoloogia Instituudi lektor. Eestisse jõudes töötas hambatehnikuna. Hiljem, aastal 1940, lõpetas isa Königsbergi ülikooli hambaarstina ja asus oma erialal tööle. Isalt õppis Nadia vene keelt.

Ema vanaisa, Gorbatšev, teenis Vene tsaari ihukaitses, kust erru minnes sai tsaarilt Peipsi järve idakaldal maad, kuhu rajas puuviljaaia. Tal oli kaks poega, kes otsustasid elu jätkata lääne pool Peipsit, Eesti põhjarannikul. Vanaisa elas Loksal. Tal oli mitu naist, kes surid kas tuberkuloosi või lapse sünnitusel. Üks vanaisa abikaasadest oli preili Koch, kellega vanaisal oli kolm last, vanem neist oli Nadia ema.

Nadia ema sai kõrghariduse Peterburis, füüsika, keemia ja loodusteaduse alal. Arvatavasti Peterburis kohtas Nadia ema oma tulevast abikaasat, Nadia isa Paul’i. Ema töötas Tallinna I Tütarlaste Gümnaasiumis ja Lenderi Gümnaasiumis õpetajana.

Gorbatšovide suguvõsa oli suur. Paljud olid edukad ärimehed ja töösturid Tallinnas ja mujal Eesti põhjarannikul.

Nadia sündis 1922.a. Altais ja veetis oma elu esimesed kaks kuud rongis, teel Altaist Eestisse. Ema suri noorelt ja Nadiat kasvatas võõrasema. Isa läks 1939.a. Saksamaale, Poseni. Nadia ei tahtnud võõrasemaga koos elada ja keeldus kaasa minemast, varjas end ja jäigi veel kaheks aastaks tädide abiga Eestisse. 1941. aasta veebruaris sõitis Nadia siiski Saksamaale Mecklenburgi, kus töötas pommitehases, kuni isa ta Posenisse viis. Seal lõpetas gümnaasiumi ja astus 1942.a. Breslaus ülikooli, mis idarinde lähenedes pooleli jäi. Hiljem lõpetas Nadia Kölni Ülikooli arstiteaduskonna hambaarstina. Seal kaitses ka dr. med. dent. kraadi nahahaiguste kliinikus teemal: „Ulceröse Mundschleimhautenzündungen unter besonderer Berücksichtigung der Wismutstomatitis und ihre Behandlung mit Penicillin.“ Nadia töötas Kölnis rohkem kui aasta hambaarstina. 1952. aastal siirdus koos hambaarstist abikaasa Walter Sigismund von Tschishevskyga Kanadasse, kus algas uus elu. Teha tuli igasugust tööd, et jalad alla saada. Kolm aastat tuli käia Toronto Ülikoolis, et Kanadas hambaarstina töötamiseks luba saada. Koos abikaasa Walter’iga töötas Nadia hambaarstina Torontos 50 aastat. 2006. aastal sai Dr. Nadia Walter tehtud töö eest tunnustuseks kaks kuldmärki, Toronto Ülikoolilt ja Hambaarstide Akadeemialt.