Lydia ja Felix Krabi stipendiumi Fond

 

 STATUUT

Lydia ja Felix Krabi Stipendium on asutatud Hr. Felix Krabi poolt sihiga aidata ja tiivustada loodusteaduse-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

1. Lydia ja Felix Krabi Stipendium põhineb Torontos asuva Tartu Ülikooli Fondi kaudu Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) Felix Krabi poolt annetatud summal, mis moodustab stipendiumi põhikapitali.

 2. Stipendiumi põhikapitali haldab Tartu Ülikooli Fond Torontos, kandes kord aastas teenitud intressid üle sihtasutusele stipendiumite maksmiseks.

3. Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi loodusteaduste erialadel: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia.

4. Stipendiumi makstakse stipendiumi põhikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt, millest on maha arvatud sihtasutuse haldustasu vastavalt sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud määradele.

5. Ühe stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot. Stipendiumite maksmisest ülejäävat summat kasutab sihtasutus stipendiumite maksmiseks järgmistel aastatel.

6. Stipendiumeid määratakse edukatele loodusteaduste üliõpilastele ja kraadiõppureile, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.

7. Stipendiumikonkuri kuulutab  sihtasutus välja ajakirjas “Universitas Tartuensis” üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. mai.

8. Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialalisest ja ühiskondlikust tegevusest ning õppejõu soovitusega esitatakse sihtasutuse juhatusele. Taotlusele lisatakse selgitus üliõpilase majanduslikust olukorrast ning ülevaade tulevastest õpingutest või kavandatud uurimistööst.

9. Sihtasutuse nõukogu määrab stipendiumite arvu ja suurused, lähtuvalt investeeringutest saadud kasumi suurusest arvestades pn. 5 toodud kriteeriumi ning sihtasutuse juhatus kutsub kokku kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni.

10. Stipendiumikomisjoni kuuluvad:

 • rektori poolt volitatud esindaja;
 • ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja;
 • sihtasutuse esindaja.

11. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

12. Stipendiaat on kohustatud aasta pärast stipendiumi kättesaamist esitama sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

13. Stipendiumid antakse üle kevadsemestri lõpus.

14. Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest ajakirjas “Universitas Tartuensis” ja võimalusel teistes teabekanalites.

15. Sihtasutus esitab iga aasta lõpul Tartu Ülikooli Fondile Torontos aruande, milles on märgitud stipendiumi taotlejate arv, hindava toimkonna liikmete nimed, stipendiumi saajate nimed, stipendiumi summa ja fondi jääk pärast stipendiumite andmist.

16. Statuudi muudatused hakkavad kehtima 2013. aastast

Stipendiumi on seni saanud:

2004.a.

 • Tuul Sarv 10 000 krooni
 • Paula-Ann Kivistik 10 000 krooni
 • Edgar Sepp 10 000 krooni

2006.a.

 • Anna Balikova, 10 000 krooni

2013.a.

 • Raimond Valler,  3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane, 1000 eurot
 • Annika Karusion, 1. aasta doktoriõppe üliõpilane, 1000 eurot
 • Mari-Ann Lind, 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane, 1000 eurot
 • Kristiina Taits, 2. aasta magistriõppe üliõpilane, 1000 eurot
 • Marju Männiste, 3. aasta doktoriõppe üliõpilane, 1000 eurot

2014.a.

 • Jane Adler, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta üliõpilane
 • Janika Raun, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta magistrant
 • Richard Meitern, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant
 • Kärt Kanger, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta magistrant
 • Jaanis Lodjak, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta doktorant

2015.a.

 • Kristina Reinmets, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta magistrant
 • Riin Kont, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant
 • Siret Somarokov, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta magistrant
 • Mari Tagel, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta doktorant
 • Ingmar Pastak, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta doktorant

2016.a.

 • Merit Müür, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane
 • Gettel Sink, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant
 • Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta doktorant
 • Liivi Plumer, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta doktorant
 • Hanna Soe, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant.