Linda Martis-Jaansoni Fond

 1. Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) ja Linda Martis-Jaanson (edaspidi Asutaja) loovad Sihtasutuse juurde Linda Martise Fondi (edaspidi Fond), eesmärgiga  toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.
 1. Fondi algkapital moodustub Asutaja 10 000 eurosest sissemaksest, millest on maha arvatud sihtasutuse halduskulu 9%
 1. Fondi saavad sissemakseid teha kõik fondi eesmärke toetada soovivad juriidilised ja eraisikud.
 1. Sihtasutus arvestab igast  Fondi laekunud summast haldustasu vastavalt sihtasutuses kehtivale korrale.
 1. Kõik Fondi toetajad avalikustatakse Sihtasutuse kodulehel.
 1. Fondi laekunud vahendid ja teenitud intressid makstakse välja  stipendiumitena, arvestusega igal aastal üks stipendium.
 1. Ühe stipendiumi minimaalseks suuruseks on 1 000 eurot.
 1. Stipendiumi konkursi kuulutab Sihtasutus välja üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. aprill. 2016. aastal on taotluste laekumise tähtaeg 1. september.
 1. Fondi stipendiumile saavad kandideerida:
  • Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal magistriõppes, eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased;
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal Tartu Ülikooli magistriõppes, eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Magistriõppes jätkamine on stipendiumi väljamaksmise eelduseks. Stipendium makstakse välja sügissemestri alguses, pärast üliõpilaste nimekirjade sulgemist.

 1. Juhul, kui stipendiumi saaja ei jätka järgmisel õppeaastal õpinguid magistriõppes, antakse stipendium konkursil teiseks jäänud taotlejale.
 1. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel.
 1. Stipendiumi saaja valib  3-liikmeline komisjon, koosseisus Asutaja või tema esindaja ja kaks sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja poolt nimetatud liiget.
 1. Stipendiumi saaja valikul arvestab komisjon taotleja õppetulemusi bakalaureuseõppes, erialalist edukust ja stipendiumi kasutamise eesmärki.
 1. Sobivate kandidaatide puudumisel võib komisjon otsustada stipendiumi mitte välja jagada ja anda ka see stipendium välja järgmisel aastal
 1. Sihtasutuse nõukogu kinnitab stipendiumi saajad arvestades stipendiumikomisjoni  ettepanekut.
 1. Sihtasutus esitab Fondi Asutajale aruande Fondi liikumiste kohta igal aastal pärast Sihtasutuse aastaaruande kinnitamist.                                                    

“06..“ novembril 2012.a. Tartus

Linda Martis-Jaanson  on Eesti võimleja ja spordipedagoog. Lõpetas 1957 TRÜ vene keele ja kirjanduse osakonna ning 1965 kehakulutuuriteaduskonna. Sportimist alustas Vilma ja Uno Sahva käe all, hiljem jätkas Lidia Uustali juhendamisel. Oli 1952–57 Eesti iluvõimlemiskoondise liige ja Eesti meistrivõistlustel medalivõitjaid. Töötanud 1957–60 Võnnu keskkooli õpetajana, 1960–96 TÜ kehakultuuriteaduskonna õppejõuna ja naisvõimlemisosakonna juhatajana. Tegutsenud rühmade treenerina, koostanud rühmvõimlemiskavasid. Võitis oma hoolealustega ülel võistluse ja jõudis 1991 Eestist esimesena oma rühmaga Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni suurüritusele “Gymnaestrada” ning valiti esinema sealsele galakontserdile. Juhatanud demonstratsioonesinemisi Soomes, Rootsis, Taanis, Kanadas, Lätis, Leedus, Venemaal ja Ukrainas. Õpilasi: Sirje Eomõis, Kadri Liivak, Annely Riga. Korraldas 1985–90 TRÜ juures naisvõimlemisrühmade juhtide ülel koolitust. Olnud tegev NL-i Võimlemisföd-i naisvõimlemiskomisjonis (aseesimehena) ja Rahvaspordiföd-i teaduslik-metoodilises nõukogus, ENSV Spordikomitee metoodilises nõukogus, Rahvavõimlemisföd-i presiidiumis, Võimlemisliidu juhatuses ja Kalevi naisvõimlemiskomisjonis, juhtinud Tartu iluvõimlemissektsiooni. Lisaks on Linda Martis-Jaanson Avaldanud võimlemisalaseid õppevahendeid ja teadusartikleid, esinenud ettekannetega konverentsidel ja lektorina ka rhv seminaridel.

Allikas: Eesti Entsüklopeedia

Stipendiumi senised saajad:

2013.a.

Hanna-Liisa Roosileht, kehakultuuriteaduskonna 3. aasta bakalureuseõppe üliõpilane

2014.a.

 • Ivar Vähi, TÜ kehakultuuriteaduskonna 1. aasta magistrant

2015.a.

 • Elsa Sinijärv, TÜ kehakultuuriteaduskonna 1. aasta magistrant
 • Triin Põder, TÜ kehakultuuriteaduskonna 3. aasta üliõpilane

2016.a.

 • Monica Kiisler, TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi 1. aasta magistrant