Karine ja Martin Koobase stipendiumi Fond

Karine ja Martin Koobase stipendiumifondi kapital moodustub Karine ja Martin Koobase pärandusest ning on asutatud Veera Koobas-Nõu ja Leonid Koobase poolt vanemate mälestuseks 1997. aastal. Stipendiume makstakse eesti filoloogia põhiõppe üliõpilastele üks kord aastas.

Stipendiumi on saanud:

 • 1999.a. Mariko Faster (5 000 krooni)
 • 2000.a. Sulev Iva (5 000 krooni)
 • 2001.a. Olga Kuzoro (5 000 krooni)
 • 2003.a. Pärtel Lippus (10 000 krooni)
 • 2005.a. Nele Salveste (10 000 krooni)
 • 2006.a. Piia Taremaa (10 000 krooni)
 • 2007.a. Mervi Kalmus (10 000 krooni)
 • 2009.a. Piret Piiroja (10 000 krooni)
 • 2015. aastal:
  Tereza Špongolts (1500 eurot), TÜ filosoofiateaduskonna 1. aasta üliõpilane
  Reti Könninge (1500 eurot), TÜ filosoofiateaduskonna 3. aasta üliõpilane
  Keit Mõisavald (1500 eurot), TÜ filosoofiateaduskonna 3. aasta üliõpilane
 • 2016. aastal:
  Carl Eric Simmul, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi 1. aasta magistrant;
  Kaidi Kolsar, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi 2. aasta üliõpilane;
  Käbi Suvi, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi 3. aasta üliõpilane;
  Janno Zõbin, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi 3. aasta üliõpilane.

Statuut

1. Stipendiumi eesmärgiks on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.

2. Stipendiumi algkapital moodustub Karine ja Martin Koobase pärandusest. Stipendium on asutatud Veera Koobas-Nõu ja Leonid Koobase poolt vanemate mälestuseks.

3. Stipendiume makstakse välja põhikapitali arvelt üks kord aastas kuni põhikapitali ammendumiseni.

4. Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

5. Igal aastal kuulutatakse välja kuni neli 1500 euro suurust stipendiumi.

6. Stipendiumi konkurss kuulutatakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse poolt välja sihtasutuse kodulehel, ajakirjas “Universitas Tartuensis” ning teistes ülikooli infokanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. aprill.

7. Taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks sihtasutusele esitada elektrooniline taotlus (sihtasutuse kodulehel).

8. Laekunud taotlusi hindab ekspertkomisjon, kuhu käesoleval juhul kuuluvad: eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja ning kaks professorit.

9. Ekspertkomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab ettepanekud kinnitamiseks Tartu Ülikooli sihtasutuse nõukogule.

10. Stipendiumid antakse üle sihtasutuse kevadsemestri stipendiumite üleandmise tseremoonial juunikuus.

Karine ja Martin Koobas

Karine Elvira Kalasim-Koobas sündis 15.09.1891 Ülgasel, Harjumaal. Töötas abiellumiseni ja hiljem lühikest aega kooliõpetajana. Suri 27.06.1941 Velisel. Martin Koobas sündis 20.02.1886 Kabala vallas, Viljandimaal. Oli vallasekretär 1911. aastast Kuimetsa ja 1915. aastast Velise vallas. Vallandati 1940. a. nõukogude võimude poolt. Suri 11.02.1953 Viljandis.