Heinz Martin Ederma stipendiumi Fond

Heinz Ederma stipendiumifond on asutatud pr. Ülle Ederma poolt 1994. aastal oma abikaasa Heinz Ederma mälestuseks. Stipendiumi makstakse orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.

Stipendiumi senised saajad:

  • 2011.a. (640 eurot) Oleg Lebedev
  • 2008.a. (15000 krooni) Jevgenia Rogozina
  • 2006.a. (10000 krooni) Aleksei Bredihhin
  • 2004.a (8000 krooni) Erki Enkvist, Olga Tśubrik, Kaido Vint (10000 krooni)
  • 1999. a (8000 krooni) Olga Tshubrik
  • 1998. a. (10 000 krooni) Artur Jõgi
  • 1997. a. (8000 krooni) Olavi Loog
  • 1996. a. (8000 krooni) Olavi Loog
  • 1995. a. (8000 krooni) Janek Peterson
Eluloolisi andmeid:

Heinz-Martin Ederma (sünd. 16.5.1926 Tartus, surn. 1994 USAs) põgenes 1944. aastal Saksamaale, sai Hamburgis keemiahariduse. Edasi siirdus USAsse. Töötas 1957 – 1994 teadurina farmaatsiakompaniis Meyers-Squibb, oli Kuningliku Keemiaseltsi liige.

Statuut

1. Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.

2. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase (magistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil ja orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.

3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu 1. maiks.

4. Laekunud taotlusi hindab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli keemia instituudi direktor ja kaks orgaanilise keemia õppetooli/keemia instituudi õppejõudu.

5. Stipendiumi hakatakse maksma H. M. Ederma sugulastelt ja sõpradelt laekunud ning Tartu Ülikooli Sihtasutuse poolt investeeritud fondi kasumist. Seda raha kasutatakse ainult stipendiumideks.

6. Stipendiumikomisjoni otsused kinnitab Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu.

7. Tartu Ülikooli Sihtasutus teatab stipendiumi saajast kohalikes ajalehtedes ja annab stipendiumi üle õppeaasta alguses.