Erich Rannu Perekonna stipendium

Stipendiumi saajad:

 • 2007.a. Kerly Krillo ja Anne Reino
 • 2008.a. Mark Kantshukov ja Andres Luts
 • 2009.a. Vivika Halapuu ja Joel Kukemelk
 • 2010.a. Andres Kuusik ja Tanel Mehine
 • 2011.a. Katrin Humal, Jaanika Lill, Mart Reinson ja Oliver Lukason
 • 2012.a. Maarja Dahl, Uku Varblane ja Jürgen Kaevats
 • 2013.a. Kaisa Kase, Helen Poltimäe, Eneli Kindsiko ja Reelika Laura Tiik
 • 2014.a. Elis Ruus, Jürgen Lina, Viire Täks ja Ingvar Viin
 • 2015.a. Sigrid Sõerunurk, Tauri Arnus ja Mykyta Gorskykh
 • 2016.a. Uku Lilleväli, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta üliõpilane (1600 eurot), Mykyta Gorskykh, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta üliõpilane (1000 eurot) ja Diana Gabrielyan, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta magistrant (2000 eurot).

Statuut

1. Erich Rannu Perekonna Stipendium on loodud Torontos asuva Tartu Ülikooli Fondi kaudu Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi Sihtasutus) Erich Rannu poolt annetatud summaga (250 000 CAD), mis moodustab stipendiumi põhikapitali.

2. Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

3. Fondi sissemsksetelt arvestab Sihtasutus sõltuvalt sissemakse suurusest ja vastavalt Sihtasutse põhikirjale maha 8-10% omakulude katteks.

4. Stipendiumi makstakse põhikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt, kusjuures 10% kasumist lisatakse igal aastal põhikapitalile. Ülejäänud kasumit kasutatakse stipendiumide maksmiseks.

5. Aastased stipendiumid antakse edukatele Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilastele, kes taotlevad oma erialal bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi, et rakendada oma teadmisi eetilistes majanduslikes tegevustes Eestis. Samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduste ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse Sihtasutuse poolt välja ajalehes Universitas Tartuensis Sihtasutuse kodulehel kuu aega enne taotluste laekumise tähtaega.

7. Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialalisest taustast ja saavutustest, ühiskondlikust tegevusest ja juhendava õppejõu soovitusega esitatakse nimetatud tähtajaks Sihtasutuse juhatusele elektroonselt. Taotlusele lisatakse selgitus taotleja majanduslikust olukorrast ning ülevaade majandusteaduste õpingutest või kavandatavast uurimistööst, mis peab hõlmama ka eetika tähtsust ja rakendamist majanduslikustegevuses. Taotlejal tuleb esitada paari leheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust arengus.

8. Sihtasutuse usalduskogu määrab stipendiumite arvu ja suurused, lähtuvalt kasumi suurusest. Sihtasutuse juhatus kutsub kokku kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni.

9. Stipendiumikomisjoni kuuluvad:

 • rektor või tema volitatud esindaja;
 • majandusteaduskonna esindaja;
 • Sihtasutuse esindaja.

Komisjon hindab laekunud taotlusi ja valib nendest kandidaadid, kelle seast stipendiumi asutaja ja Tartu Ülikooli Fond Torontos valivad stipendiumi saajad.

10. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, erialane tase ja saavutused ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Samuti võetakse arvesse taotleja arusaamist majanduslikust arengust ja eetika tähtsusest kirjutatud essee alusel.

11. Stipendiumid antakse üle sügissemestri alguses.

12. Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest ajalehes Universitas Tartuensis ja Kanada eestikeelses ajalehes ning võimalusel teistes teabekanalites.

13. Sihtasutus esitab iga aasta lõpul aruande Tartu Ülikooli Fondile Torontos, milles on märgitud stipendiumi taotlejate arv, hindava toimkonna liikmete nimed, stipendiumi saajate nimed, stipendiumi summa ja Fondi seis enne ja pärast stipendiumide väljamaksmist.