Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendiumi Fond

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustunud Eesti Rahvuskomitee poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üleantud rahalistest vahenditest. Stipendium määratakse igal aastal ühele üliõpilasele ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevuse eest. Stipendium makstakse välja iga aasta sügissemestri alguses.

Stipendiumi senised saajad:

2005.a. (10 000 krooni)

 • Andres Lundalin (sotsiaalteaduskonna magistrant)

2000. a. (5000 krooni)

 • Tiia Lillemaa (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala magistrant)
 • Kadi Grichin (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala üliõpilane)

1998. a. (3500 krooni)

 • Külliki Korts (sotsiaalteaduskonna sotsioloogia eriala üliõpilane)
 • Aune Valk (sotsiaalteaduskonna psühholoogia eriala doktorant)

1997. a. (5460 krooni)

 • Mari Uba (sotsiaalteaduskonna sotsioloogia eriala üliõpilane)
 • Vahur Made (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala doktorant)

1996. a.(4000 krooni)

 • Anu Raudsepp (filosoofiateaduskonna ajaloo eriala magistrant)
 • Arne Merilai ( filosoofiateaduskonna eesti kirjanduse eriala doktorant)

Statuut

 1. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendiumi algkapitaliks on Eesti Rahvuskomitee poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üleantud rahalised vahendid kogusummas 5000 (viis tuhat) USD.
 2. Stipendiumi hakatakse maksma ülikooli poolt panka erihoiuarvele pandud eelpoolnimetatud summa protsentidest. Neid kasutatakse ainult selleks otstarbeks.
 3. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.
 4. Laekunud taotlusi hindab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, mille ühe liikme määrab Tartu Ülikooli rektor, üks liige on ajaloo ja arheoloogia instituudi esindaja ja üks liige on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi esindaja.
 5. Stipendium kuulutatakse välja ajalehes “Universitas Tartuensis” 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega.
 6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu 1. maiks.
 7. Tartu Ülikool teatab stipendiumi saajatest “UT-s” ja teistes teabekanalites.
 8. Tartu Ülikool koostab peale stipendiumite väljaandmist igal aastal aruande, milles märgitud stipendiumi taotlejate arv, komisjoni liikmete nimed, stipendiumi võitjate nimed, stipendiaatide kohta lühikene ülevaade, stipendiumide summa ja panga hoiuarve seis enne ja pärast stipendiumide andmist. Tartu Ülikool saadab sellest aruandest ärakirja Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides.