Edith Reimani stipendium

Stipendiumi rahastatakse korporatsioon Indla vil! Edith Franziska (Stryck) Reimani ja tema abikaasa EÜS Põhjala vil! Arvo Reimani pärandist. Edith Reiman (23.12.1914 Pärnu – 17.12.1999 New York) õppis Tartu Ülikoolis majandust ning astus 1935. aasta sügisel korporatsioon Indlas ridadesse, kus pidas mh ka abiesinaise ametit. Edith emigreerus 1944. aastal Rootsi ning sealt edasi USA-sse.

1. Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) ning Korporatsioon Indla (edaspidi asutaja) loovad sihtasutuse juurde Edith Reimani stipendiumi (edaspidi stipendium), mille eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.
2. Stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud vahendid kantakse üle igal aastal ühekordsete sissemaksete näol sihtasutuse arvele.
3. Ühe stipendiumi suurus on 1500€. Igal aastal makstakse välja üks stipendium, v. a korporatsioon Indla juubeliaastatel, mil antakse välja kaks stipendiumit.
4. Stipendiumi vahendeid haldab sihtasutus, arvestades väljamakstavalt summalt 10% sihtasutuse omakulude katteks.
5. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutus välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill, v.a juubeliaastal, kui see eraldi kokku lepitakse.
6. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
  • ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

7. Stipendiumi taotlejate hulgast valib stipendiumi saaja välja vähemalt 3-liikmeline komisjon, kuhu kuulub vähemalt üks korporatsioon Indla esindaja.
8. Stipendiaadi valimisel arvestatakse taotleja erialalist edukust ning teadustöö teema seotust stipendiumi eesmärkidega. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ühiskondlikult aktiivsemat tudengit.
9. Stipendiaat kohustub 2 aasta jooksul peale stipendiumi saamist pidama oma teadustööst ettekande asutajaga kokkulepitud ajal ja kohas.

Tartus,  7.märtsil 2012
Muudetud 15. veebruaril 2013
Muudetud 5. veebruaril 2015

Stipendiumi senised saajad:

2012.a.

  • TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Mariliis Toomiste
  • TÜ õigusteaduskonna magistrant Kärt Pormeister

2013.a.

  • TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Liisi Veski

2014.a.

  • TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Maarja Pild
  • TÜ filosoofiateaduskonna 2. aasta üliõpilane Inga Sapunjan

2015.a.

  • TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna 1. aasta magistrant Häli Ann Reintam

2016.a.

  • TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Carolin Toomingas