Corpore kommunikatsioonistipendium

corpore_logo

Eesti juhtiv suhtekorraldusbüroo Corpore alustab iga-aastaste stipendiumite väljaandmist Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele. Corpore AS annab alates 2015 kevadsemestrist igal õppeaastal välja kaks stipendiumit kogusummas 2000 eurot (à 1000 eurot), mis määratakse üheks õppeaastaks. Lisaks pakub ettevõte stipendiaatidele võimalust sooritada Corpores ühe kuu pikkune praktika aasta aja jooksul alates stipendiumi määramisest.

1. Corpore  stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes kommunikatsioonijuhtimise õppekava) üliõpilaste õpinguid.

2. Stipendium on mõeldud üliõpilastele, kes:

  • tunnevad suurt huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning on näidanud üles aktiivsust praktika- ja töökogemuste omandamisel,
  • on avara silmaringiga ning orienteeruvad hästi ühiskondlikes ja majandusprotsessides
  • aktiivne osalemine õppetöös,
  • on valmis kohtuma Corpore esindajatega intervjuuks.

3. Välja antakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi, mis määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja ühes osas stipendiaadi poolt TÜ sihtasutusele esitatud pangaarvele.

4. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajakirjas Universitas Tartuensis (nii paberväljaandes kui online-uudistes), instituudi kodulehel, TÜ sihtasutuse kodulehel, instituudi üliõpilaste e-maili postituslistides ja ülikooli sotsiaalmeedia kanalites.

5. 2015. aastal kuulutatakse stipendiumikonkurss välja 20. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 20. märts. Edaspidi lepitakse konkursi aeg asutajaga kokku vähemalt kaks kuud enne taotluste esitamise tähtaega.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning lühiessee.

7. Stipendiumi määrab 4-liikmeline komisjon, kuhu kuulub üks TÜ ühiskonnateaduste instituudi esindaja, kaks Corpore esindajat ning üks liige väljaspoolt, kelle määrab Corpore juhatus.

8. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab avalikult välja TÜ sihtasutus erinevates infokanalites.

9. Sihtasutuse tegevuskulude katteks kannab asutaja lisaks stipendiumisummale sihtasutuse arvele ülekantavalt summalt 10%.

Stipendiumi senised saajad:

2015.a. kevadsemester – Kadri Salamäe (1 000 eurot), sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane

2015.a. sügissemester – Mai-Liis Sipria (1 000 eurot), ühiskonnateaduste instituudi magistrant ja Heleri Tamme (1 000 eurot), ühiskonnateaduste instituudi bakalaureusetaseme üliõpilane

2016.a. sügissemestril – Kärt Kaasik (1 000 eurot), ühiskonnateaduste instituudi bakalaurauseõppe 3. aasta üliõpilane ja Kristiina Ojamets (1 000 eurot), ühiskonnateaduste instituudi 1. aasta magistrant .