Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

STATUUT

1. Andreas ja Elmerice Traksi Stipendium (edaspidi Stipendium) on loodud Eesti Ameerika Fondi (edaspidi Asutaja) kaudu Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi Sihtasutus) annetatud summaga, mille arvelt makstakse välja iga-aastaseid stipendiume.

2. Stipendiumi(de) eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes.

3. Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

 • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste magistrandid ja doktorandid;
 • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
 • Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna poliitilis-riiklike erialade magistrandid ja doktorandid.

4. Igal aastal kuulutatakse välja stipendium(id) kogusummas 10 000 – 20 000 USD konverteerituna eurodeks.

5. Sihtasutus kasutab omakulude katteks 10% stipendiumideks ülekantavast summast.

6. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

7. Stipendiumikonkursi kuulutab Sihtasutus välja “Universitas Tartuensises” ja sihtasutuse koduleheküljel kaks kuud enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. juuni ja/või 1. november.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Sihtasutusele eelmises punktis toodud tähtpäevaks järgmised dokumendid:

 • elektroonne stipendiumi taotlus Sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadus-tegevusest, juhendaja soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet;
 • vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (lisada elektroonilisele taotlusele).

9. Stipendiumitaotlused vaatab läbi stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad:

 • Tartu Ülikooli prorektor;
 • üks esindaja igast valdkonnast, millest taotlusi esitati;
 • üks Sihtasutuse esindaja.

Komisjon hindab laekunud taotlusi ja valib parimad taotlused saatmiseks Eesti Ameerika Fondile otsuse tegemiseks.

10. Eesti Ameerika Fond teatab oma otsusest Sihtasutusele ja kannab vajaliku stipendiumiraha koos Sihtasutuse halduskuludega üle Sihtasutuse arvelduskontole.

11. Sihtasutus maksab stipendiumid välja enne sügissemestri algust.

12. Tartu Ülikooli Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest “Universitas Tartuensises” ja oma kodulehel.

Stipendiumi senised saajad:

2009. aasta kevadsemester

 • arstiteaduskonna doktorant Jana Lass (10 500 krooni)

2009. aasta sügissemester

 • arstiteaduskonna arst-resident Eva Roomets (16 000 krooni)
 • arstiteaduskonna doktorant Martin Serg (14 000 krooni)
 • arstiteaduskonna arst-resident Martin Täll (13 000 krooni)
 • arstiteaduskonna doktorant Maksim Zagura (9 000 krooni)

2010. aasta kevadsemester

 • arstiteaduskonna doktorant Pirja Sarap (70 000 krooni)
 • arstiteaduskonna arst-resident Lenne-Triin Heidmets (44 000 krooni)
 • arstiteaduskonna arst-resident Laura Villemson (40 000 krooni)

2010. aasta sügissemester

 • majandusteaduskonna magistrant Kaarel Aus (31 500 krooni)
 • õigusteaduskonna magistrant Marika Kütt (25 000 krooni)
 • oftalmoloogia arst-resident Olga Dobrõdnjova (21 400 krooni)
 • õigusteaduskonna magistrant Virgi Kobin (20 000 krooni)
 • õigusteaduskonna doktorant Egle Kalev (10 000 krooni)

2011. aasta kevadsemester

 • arstiteaduskonna doktorant Marko Pastak (7 400 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Laura Villemson (2 800 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Ksenia Boriskina (2 600 eurot)

2011. aasta sügissemester

 • arstiteaduskonna doktorant Triin Jagomägi (1 000 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Katrin Jegger (2 500 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Maris Siitas (1 400 eurot)
 • arstiteaduskonna magistrandid Rahvatervishoiu magistrantide grupp (13) (2 500 eurot)

2012. aasta kevadsemester

 • arstiteaduskonna doktorant Kaja-Triin Laisaar (2 440 eurot)
 • sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrant Mart Raamat (2 000 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Liisi Rammo (1 300 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Marju Raukas (1 215 eurot)
 • sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrant Andres Reiljan (1 000 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Janek Vilisaar (2 000 eurot)

2012. aasta sügissemester

 • arstiteaduskonna arst-resident Mariken Ross (4 500 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Mari-Liis Uudelepp (5 000 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Marie Abel (500 eurot)

2013. aasta kevadsemester

 • majandusteaduskonna doktorant Annika Jaansoo (3 000 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Liisi Rammo (1 1150 eurot)
 • sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrant Mart Raamat (2 200 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Mare Vinnal (500 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Kristi Markna (1 600 eurot)
 • õigusteaduskonna magistrant Maret Kruus (500 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Eva Roomets (1 050 eurot)

2013. aasta sügissemester

 • majandusteaduskonna doktorant Maret Ahonen (2 000 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Dina Ambulte (1 500 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Liivi Maddison (1 210 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Kalev Nõupuu (2 000 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Merit Kudeviita (1 600 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Jekaterina Kiseljova (2 800 eurot)
 • arstiteaduskonna üliõpilane Erik Zalutski (800 eurot)

2014. aasta kevadsemester

 • arstiteaduskonna doktorant Mirja Palo (3 600 eurot)
 • arstiteaduskonna magistrant Laura Aaben (1 300 eurot)
 • majandusteaduskonna doktorant Annika Jaansoo (3 000 eurot)
 • sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrant Andres Reiljan (1 953 eurot)

2014. aasta sügissemester

 • arstiteaduskonna arst-resident Tarvo Sillat (2 800 eurot)
 • õigusteaduskonna doktorant Holger Nõmm (800 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Ragnar Ilp (2 360 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Bret Kuldsaar (2 200 eurot)
 • õigusteaduskonna magistrant Marion Kallakas (1 800 eurot)

2015. aasta kevadsemester

 • sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant Karmen Kalk (1 000 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Sanna Puusepp (1 500 eurot)
 • õigusteaduskonna doktorant Gea Lepik (2 000 eurot)
 • arstiteaduskonna arst-resident Aidi Adamson (1 500 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Julia Oflijan (1 500 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Ele Hanson (2 000 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Kaido Paapstel (1 500 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Inge Mesek (1 000 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Deniss Sõritsa (1 000 eurot)
 • arstiteaduskonna doktorant Katrin Sonn (725 eurot)

2015. aasta sügissemestril

 • Alice Lõhmus, sotsiaal- ja haridusteaduskonna 2. aasta magistriõppe üliõpilane (1900 eurot)
 • Uku Haljasorg, arstiteaduskonna 4. aasta doktorant (1500 eurot)
 • Inge Mesek, arstiteaduskonna 2. aasta doktorant (1300 eurot)
 • Deniss Sõritsa, arstiteaduskonna 4. aasta doktorant (1300 eurot)
 • Anette Aija, arstiteaduskonna 5. aasta arst-resident (1900 eurot)
 • Mario Saare, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant (1500 eurot)
 • Tarmo Puolokainen, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta doktorant (4000 eurot)

2016. aasta kevadsemestril

 • Laura Roht, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta arst-resident (3500 eurot)
 • Holger Nõmm, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (3000 eurot)
 • Ragnar Ilp, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident (1550 eurot)
 • Hedda Lippus, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (970 eurot)
 • Merli Saare, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant (1700 eurot)
 • Tarmo Puolokainen, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 3. aasta doktorant (5000 eurot)

2016. aasta sügissemestril

 • Kristi Anderson, meditsiiniteaduste valdkonna 6. aasta põhiõppe üliõpilane (1 500 eurot)
 • Deniss Sõritsa, meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant (1 200 eurot)
 • Maili Vilson, sotsiaalteaduste valdkonna 4. aasta doktorant (1 500 eurot)
 • Bret Kuldsaar, meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident (2 900 eurot)
 • Birgit Aasa, sotsiaalteaduste valdkonna magistrant (2 500 eurot)
 • Paul-Sander Vahi, meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident (2 500 eurot)
 • Sander Pajusalu, meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant (1 400 eurot)

Tartu/USA oktoober 2008.a.

Täpsustatud august 2009.a.