Ahti Pae stipendiumi fond

Ahti Pae stipendium moodustub Tartu Ülikooli Sihtasutusele üleantud Ahti Pae Mälestusfondi rahadest. Mälestusfondi asutasid 24. veebruaril 1987 Stockholmis Korp! Fraternitas Estica, Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing Rootsis ja Rootsi Eestlaste Esindus eesti rahvuspoliitilises töös osalenud Ahti Pae (surn. 1978) mälestuseks.
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, majandusteaduse, õigusteaduse, riigiteaduste ja sotsioloogia erialade bakalaureuseõppe üliõpilastele (alates 3. semestrist).

Statuut

 1. Ahti Pae stipendium Tartu Ülikoolis (edaspidi stipendium) moodustub Rootsi Eestlaste Esinduse poolt Tartu Ülikoolile 26.06.1994 üleantud Ahti Pae Mälestusfondi varadest (kokku 25,0 tuhat SEK-i).
 2. Stipendiumi hakatakse maksma ülikooli poolt panka hoiule pandud fondi protsendist. Nimetatud protsenti kasutatakse ainult selleks otstarbeks.
 3. Stipendium kuulutatakse välja TÜ sihtasutuse ja Tartu Ülikooli infokanalites 1 kuu enne taotluste laekumise tähtaega.
 4. Stipendium määratakse Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivale bakalaureuseõppe üliõpilasele alates 3. semestrist. 
 5. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.
 6. Elektrooniline stipendiumtaotlus esitatakse iga aasta 1. veebruariks TÜ sihtasutusele.
 7. Tartu Ülikooli sihtasutuse teavitab stipendiumi saajatest “UT-s” ja teistes ülikooli teabekanalites. 
 8. Stipendiumi saajad ja suuruse määrab komisjon, kuhu kuuluvad üks rektori poolt määratud liige, üks Johan Skytte poliitikauuringute insituudi esindaja ja üks ühiskonnateaduste instituudi esindaja. 

Stipendiumi senised saajad:

 • 2005. a. (10 000 krooni) Age Laine (sotsiaalteaduskonna riigiteaduste üliõpilane)
 • 2000. a. kuni 2004. a. ei ole Ahti Pae stipendiumit välja makstud
 • 1999. a. (4000 krooni) Reesi Lepa (sotsiaalteaduskonna politoloogia eriala magistrant)
 • 1998. a. (3505 krooni) Piret Ehin (sotsiaalteaduskonna politoloogia eriala üliõpilane)
 • 1997. a. (4330 krooni) Allan Sikk (sotsiaalteaduskonna politoloogia eriala üliõpilane)
 • 1996. a. (5519 krooni) Erika Ellamaa (sotsiaalteaduskonna sotsioloogia eriala üliõpilane)
 • 1995. a. (2500 krooni) Margo Merisaar (õigusteaduskonna üliõpilane)