2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiumifondi suurus on 8000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida eesti rahvusest majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduste instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Valdkonnad

2017. aasta Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Edith Reimani stipendium

indla vappVälja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Seotud fondid

Edith Reimani stipendium

2017. aasta Ahti Pae stipendium

Ahti Pae Mälestusfondi asutasid 24. veebruaril 1987 Stockholmis Korp! Fraternitas Estica, Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing Rootsis ja Rootsi Eestlaste Esindus eesti rahvuspoliitilises töös osalenud Ahti Pae (surn. 1978) mälestuseks.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad