2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-05-01 2017-06-01

2017. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Välja on kuulutatud üks 5000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud. Stipendiumi rahastab Martin Mooses. 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1

Stipendiumi suurus on 500 eurot.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-05 2017-06-05

Valdkonnad

2017. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumit saavad taotleda:

  1. meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega;
  2. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad

2017. aasta Nadia Walteri stipendium

Välja on kuulutatud kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad

2017. aasta Heino Kruse stipendium

Fondi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega. Stipendiumi eesmärk on toetada üliõpilaste ja noorteadlaste õppe- ja teadustööd nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Valdkonnad