2017. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium

Väja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Vaata lähemalt

Periood

2017-05-01 2017-06-01

Valdkonnad

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-05-01 2017-06-01

2017. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.

Stipendiumi suurus on 500 eurot.
Stipendiumi rahastajad on Martin ja Kerli Mooses. 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-05 2017-06-05

Valdkonnad

2017. aasta Heino Kruse stipendium

Fondi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega. Stipendiumi eesmärk on toetada üliõpilaste ja noorteadlaste õppe- ja teadustööd nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Valdkonnad