2017. aasta Karine ja Martin Koobase stipendium

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.

Välja on kuulutatud neli 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.

Välja on kuulutatud kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit (stipendiumite lõpliku arvu otsustab komisjon).

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-06-01

2017. aasta Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele

Eesti Muusika- ja teatriakadeemia üliõpilasele mõeldud stipendium on loodud perekond Maimetsa poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud summaga.

Välja on kuulutatud üks 1 280 euro suurune stipendium.

2017. aastal toetatakse stipendiumiga ühe Eesti Muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni eriala eduka üliõpilase õpinguid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Edith Reimani stipendium

indla vappVälja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Seotud fondid

Edith Reimani stipendium