Aasta arhiiv: 2007

Lennart Meri Teadustöö auhinna esimene konkurss on välja kuulutatud

Sihtaasutus kuulutas esmakordselt välja konkursi Lennart Meri teadustöö auhinnale.

Jäädvustamaks taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimese presidendi, Tartu Ülikooli Sihtasutuse patrooni Lennart Meri mälestust, asutati 2007.a. suvel Lennart Meri teadustöö auhinna fond, millest käesoleval aastal otsustati stipendiumidena välja jagada kokku 70 000 krooni.

Vaata lähemalt

Sihtasutuse 2007.aasta sügissemestri stipendiumide saajad selgunud

28. novembril kinnitas sihtasutuse usalduskogu sügissemestri stipendiumide saajad:

Seitsmenda Samba stipendium:

Vaata lähemalt

Sihtasutuse usalduskogu praegused ja endised liikmed kohtusid rektoriga

TÜ Sihtasutuse usalduskogu ja juhatus kutsusid seoses 10 aasta möödumisega sihtasutuse asutamisest kokku inimesed, kes on nende aastate jooksul sihtasutuse tegevuses kaasa löönud nii usalduskogu kui ka juhatuse liikmetena.

Vaata lähemalt

Nõuandeid taotluse täitmiseks

Väljakuulutatud ja aktuaalsed stipendiumikonkursid leiab taotleja TÜ Sihtasutuse koduleheküljelt Stipendiumikalendri rubriigist.

Vaata lähemalt

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi saajad selgunud

Vastavalt Tartu Ülikooli Sihtasutusega sõlmitud lepingule toetab Haridus- ja Teadusministeerium 2007. aastal stipendiumiga neid Eesti üliõpilasi, õppejõude ja teadustöötajaid, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Vaata lähemalt