Aasta arhiiv: 2006

2006.a. stipendiumide ja preemiate kätteandmine TÜ ajaloo muuseumi valges saalis

TÜ Sihtasutus andis 30.novembril ajaloo muuseumi valges saalis pidulikult kätte selle aasta sügissemestri stipendiumid 41-le stipendiaadile ja preemiad 8-le laureaadile kokku summas 665 000 krooni.

Vaata lähemalt

Selgusid Sihtasutuse 2006.a. sügissemestri stipendiaadid ja preemiate saajad

TÜ Sihtasutuse usalduskogu kinnitas 23. novembril selle aasta sügissemestri stipendiumikonkursside võitjad. Välja jagatakse stipendiume 41 üliõpilasele ja 5 preemiat kaheksale ülikooli töötajale kokku 665 000 krooni.

Vaata lähemalt

2006.a. Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumikonkurss on alanud

Sihtasutus kuulutas välja järjekordse konkursi Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumile. Stipendiumi suuruseks on 200 000 krooni ja sellele saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktorandid, teadurid ja õppejõud, kes jätkavad kraadiõpinguid või teadustöö tegemist välismaal.

Vaata lähemalt

2006.a. sügissemestri stipendiumikonkursid

29. septembril kuulutab Sihtasutus ajalehes Universitas Tartuensis välja selle õppeaasta sügissemestri stipendiumikonkursid.

Vaata lähemalt

Kuidas täita stipendiumitaotlust?

Väljakuulutatud ja aktuaalsed stipendiumikonkursid leiab taotleja TÜ Sihtasutuse koduleheküljelt Stipendiumikalendri rubriigist.

Vaata lähemalt